Kodėl sumaišytų plaukų dažų negalima palikti kitam dažymui

Sumaišius ilgalaikių plaukų dažų aktyviąsias medžiagas, oksidacijos procesas prasideda iškart ir tęsiasi 30-45 minučių. Praėjus šiam laikotarpiui, dažų mišinys tampa mažiau aktyvus ir jo nebepatartina naudoti. Jei vienam dažymui norite naudoti pusę dažų, pamatuokite pakuotėse esančių pusę dažų ir pusę ryškinančios medžiagos. Šias dalis sumaišykite ir naudokite dažymui, o likusias dalis palikite kitam dažymui tose pačiose pakuotėse, kokiose jos buvo, įsigijus dažus.

Visi straipsniai